FASILITI SEKOLAH

Fasiliti belajar merupakan satu prasarana yang disediakan oleh pihak sekolah untuk memudahkan proses pembelajaran. Prasarana yang terdapat di Maahad DerangĀ  antaranya ialah bangunan Persekolahan, Kelas, Pejabat, Masjid, Padang Permainan, Asrama dan sebagainya.

Masjid
Dewan An Niamati
Ruan Kelas